DITP บุก “เชียงใหม่” จัดโครงการ Cross Border Logistics Solution ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเคลื่อนที่

DITP บุก “เชียงใหม่” จัดโครงการ Cross Border Logistics Solution ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเคลื่อนที่ ฟรี!! โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มาให้คำแนะนำเรื่องการขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และผู้ส่งออกสินค้าของไทย

♦️ สามารถพบกับเราได้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 -16.00 น. ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

✔️ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ >>>>> https://forms.gle/kFFf2U6JNb4QMDSF9

✔️ สำหรับผุ้ประกอบการสนเข้าร่วมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ลงทะเบียนได้ที่ >>>>> shorturl.at/hSWY8 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce