Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

รางวัลป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ “Chiang Mai Top 3 Awards 2018”

         หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจในเเขนงต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดโครงการรางวัลป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ “Chiang mai Top 3 Awards 2018 ” ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่าสถานประกอบการหรือการบริการในเเต่ละประเภทธุรกิจที่มีผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ เเละมีมาตรฐานเป็นอันดับต้นๆของในธุรกิจประเภทนั้นๆ

* รายชื่อผู้ได้รับ รางวัลป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ “Chiang Mai Top 3 Awards 2018”  คลิ๊ก !  http://1th.me/Fvvx

* ดาวโหลดภาพบรรยากาศการรับรางวัล / ภาพรับรางวัล

   คลิ๊ก ! http://1th.me/cK9X

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce