“วันแม่” ในทัศนคติของประชาชน

ผลสำรวจ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวัน­แม่ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยา­ลัยหอการค้าไทย สำรวจระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2556

ความสามารถการแข่งขัน SMEs ของไทย

อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห­่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็น ในงานสัมมนา “SMEs…วิธีทำเงิน” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ดัชนีเศรษฐกิจลดลงต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือน มิถุนายน โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอก­ารค้าไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องแถลงข่าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถนนราชบพิธ กรุงเทพ.

10 อันดับธุกิจเด่น ในปี 2556

ผลสำรวจ 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2556 โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องแถลงข่าวหอการค้าไทย ถนนราชพิธ กรุงเทพฯ