ทำฟันฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงมีสิทธิ์ประกันสังคม

ทำฟันฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงมีสิทธิ์ประกันสังคม (เฉพาะการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และ x-ray ฟัน ภายในวงเงิน 900 บาท/ปี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 096-6977883

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวั­นต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น” ภายใต้โครงการ “ต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”