เเถลงข่าวเเละรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ในไตรมาสที่ 4 เเละรอบปี 2562

         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้า ถนนวงแหวนรอบกลาง นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวและรายงานสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาสที่ 4 รอบปี 2562 โดยมี นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าฯ, นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ, นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าฯ, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ, นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ, นายเฉลิมชาติ นครังกุล อดีตประธานหอการค้าฯ สมัยที่ 19 และนายสมศักดิ์ วงปัญญาถาวร ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าฯ ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว พร้อมสื่อมวลชนหลายสำนัก เข้าร่วมรับฟัง     นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ […]

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562

ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2562

        ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561

      ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

    ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561

        ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561

  ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

แถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2561

      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แถลงข่าวร่วม 3 สถาบัน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร – ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยในไตรมาสแรกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และสะสม 4 เดือนแรกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก สำหรับสาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญที่การผลิตขยายตัวขึ้น ได้แก่ น้ำมันพืช (ปาล์ม) น้ำตาลทราย การแปรรูปเนื้อสัตว์ (ไก่) และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่หดตัวลง ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกกอฮอล์. ผักผลไม้แปรรูป(สับปะรด) แป้งมันสำปะหลัง และกุ้ง – การส่งออกสินค้าอาหารไทยในช่วง 4 เดือนแรกปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นร้อยละ […]

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

  ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q