ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด…

เชิญร่วมฟังการสัมมนา “มาตราการทางการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้” ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

📣 ธนาคารแห่งประเทศไท…

Chiang Mai Chamber of Commerce