Chiang Mai Chamber of Commerce

พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ยืนหนึ่งในใจ SMEs ไทย💙

8.8 news update for …

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ 🌐🧮 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨

เทคนิคบริหารร้านค้าป…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการร่วมบูรณาการโครงการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 4 สิงหาคม 256…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้บริหารหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 256…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 – 2570

ระหว่างวันที่ 1-2 สิ…

เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอ…

Chiang Mai Chamber of Commerce