หอการค้าเชียงใหม่ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ ” STEP BY STEP คลิปวิดีโออย่างง่าย เเต่สร้างยอดขายปัง “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอกา…

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพสินค้าเเละบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล “

เปิดรับสมัครผู้เข้าร…

Chiang Mai Chamber of Commerce