หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว การตั้ง CCA ACADEMY และพิธีลงนามร่วมมือกับทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

งานแถลงข่าว การตั้ง CCA ACADEMY และพิธีลงนามร่วมมือกับทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียง…