Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา “โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ”

วันที่ 16 มิถุนายน 2…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2565 นาย…

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

วันที่ 13 มิถุนายน 2…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการ “แข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022”

วันที่ 4 มิถุนายน 25…

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม …

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หลักสูตร WiNSx

วันที่ 16 พฤษภาคม 25…

Chiang Mai Chamber of Commerce