Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เรียนเชิญสมาชิกสภาหอทุกท่านร่วมงาน”Business Matching and Networking Thai-MYANMAR”

เรียนเชิญสมาชิกสภาหอทุกท่านร่วมงาน”Business Matching and Networking Thai-MYANMAR ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาชิกท่านใดสนใจรายละเอียดผู้ซื้อและสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/ZrsqAF
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-208-7631 วิรัลพัชร

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563 ​    …

Read More →

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่ …

Read More →

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!