Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

BOI สนับสนุนธุรกิจ “Start up”

ข่าวดีสำหรับธุรกิจ Startup
ประเภทกิจการที่ BOI สนับสนุนธุรกิจ Start up
Start up เป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มและกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ภาครัฐจึงเปิดให้การส่งเสริมแก่ธุรกิจ Start up ในประเภทกิจการต่างๆดังนี้
1.Embedded software การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ควบคุมเครื่องจักร
2.Enterprise software และหรือ Digital content การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในภาคธุรกิจ
3.กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
4.กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิตัล
โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามเงื่อนไขที่กำหนด) นอกจากนี้ยังเพิ่มประเภทกิจการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม(Innovation Incubation Center) ซึ่งน่าสนใจมากครับ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบหารือความร่วมมือฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce