Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

BOI สนับสนุนธุรกิจ “Start up”

ข่าวดีสำหรับธุรกิจ Startup
ประเภทกิจการที่ BOI สนับสนุนธุรกิจ Start up
Start up เป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มและกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ภาครัฐจึงเปิดให้การส่งเสริมแก่ธุรกิจ Start up ในประเภทกิจการต่างๆดังนี้
1.Embedded software การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ควบคุมเครื่องจักร
2.Enterprise software และหรือ Digital content การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในภาคธุรกิจ
3.กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
4.กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิตัล
โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามเงื่อนไขที่กำหนด) นอกจากนี้ยังเพิ่มประเภทกิจการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม(Innovation Incubation Center) ซึ่งน่าสนใจมากครับ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce