Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา
1. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุมสาย
2. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5ชุมสาย
3. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 5ชุมสาย
4. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจำงหวัดชัยนาท จำนวน 3ชุมสาย
5. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดสุโขทัย , จังหวัดตาก และจังหวัดพิจิตร จำนวน 6 ชุมสาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tot.co.th และเว็ปไซต์ www.gprocurement.com โทร 0-5396-3369

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce