Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

มาแล้ว ! TAT Review Magazine จุลสารวิชาการท่องเที่ยว โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับ เมษายน – มิถุนายน 2561

 • tatreviewmag TAT Review Magazine จุลสารวิชาการท่องเที่ยว โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับ เมษายน – มิถุนายน 2561 มาแล้ว !

             เรื่องจากปกเล่มนี้มาในประเด็น ‘Amazing Thailand : Go Local ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต’ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ต้องการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นไทโดยมีแนวคิดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกับบทความ บทสัมภาษณ์และงานวิจัยที่น่าสนใจภายในเล่ม อย่าง

  – Tourism Go Local ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต
  – Local Food Movement 3 เหตุผลที่อาหารท้องถิ่นชนะใจคนรุ่นใหม่
  – Tourism Trends ประสบการณ์ ‘ทำงานไป เที่ยวไป’
  – Tourism Research ประเทศไทยจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ
  – Tourism Situation แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
  – Low Carbon Tourism Village X Renewal X Tourism small is beautiful
  – Toursim Talk สัมภาษณ์พิเศษ ‘พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท’ ผู้อำนวยการองค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
  – Sport Toursim Ecomarathon
  – Digital tourism เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว
  และ Pop Culture Tourism

 • สั่งซื้อหนังสือได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  contact@tatreviewmagazine.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce