Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

มาแล้ว ! TAT Review Magazine จุลสารวิชาการท่องเที่ยว โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับ เมษายน – มิถุนายน 2561

 • tatreviewmag TAT Review Magazine จุลสารวิชาการท่องเที่ยว โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับ เมษายน – มิถุนายน 2561 มาแล้ว !

             เรื่องจากปกเล่มนี้มาในประเด็น ‘Amazing Thailand : Go Local ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต’ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ต้องการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นไทโดยมีแนวคิดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกับบทความ บทสัมภาษณ์และงานวิจัยที่น่าสนใจภายในเล่ม อย่าง

  – Tourism Go Local ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต
  – Local Food Movement 3 เหตุผลที่อาหารท้องถิ่นชนะใจคนรุ่นใหม่
  – Tourism Trends ประสบการณ์ ‘ทำงานไป เที่ยวไป’
  – Tourism Research ประเทศไทยจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ
  – Tourism Situation แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
  – Low Carbon Tourism Village X Renewal X Tourism small is beautiful
  – Toursim Talk สัมภาษณ์พิเศษ ‘พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท’ ผู้อำนวยการองค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
  – Sport Toursim Ecomarathon
  – Digital tourism เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว
  และ Pop Culture Tourism

 • สั่งซื้อหนังสือได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  contact@tatreviewmagazine.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce