Chiang Mai Chamber of Commerce

what we do

Welcome To
Chiang Mai Chamber of Commerce

Some description text for this item

Consulting

ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ แก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ

Individual Approach

ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแต่กฎหมายจะระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทาง ราชการมอบหมาย

Management

ประสานงานในทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการค้า กับทางราชการ

Market Research

ส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่วไป

อัปเดตความเคลื่อนไหว

ติดตามข่าวสาร

จากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่​

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี
Read More →
หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าว (ครั้งที่ 1 ) งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566
Read More →
หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (JCI Thailand)
Read More →
หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565
Read More →
หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565
Read More →
หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ FTI Expo 2022
Read More →
มุ่งมั่นพัฒนาศักยาภาพ

                            ” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายเเละเทคโนโลยี                       เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเเข่งขันอย่างยั่งยืน “

นโยบายแผนการดำเนินการ

สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565

อัปเดตนโยบายแผนการดำเนินการจากทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีแผนการอย่างไร อ่านได้ที่นี่

เพิ่มเติม

อ่านข่าวสารทั้งหมด

อ่านข่าวสารทั้งหมด

เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

Chiang Mai Care Campaign

ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาการบริการเพื่อนำร่องสถานประกอบการให้มีมาตรฐานใส่ใจสุขภาพ และสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการค้า

ประชาสัมพันธ์

Chiang Mai Care Campaign

พบกับบูธอาหารกว่า 250 บูธ เพิ่มความรู้ เพิ่มคู่ค้า ธุรกิจอาหาร นวัตกรรมอาหารสุดล้ำ อลังการ 5 โซนอาหาร เเละ การเเข่งขันส้มตำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รับสิทธิประโยชน์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหอการค้า

Chiang Mai Chamber of Commerce