Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมนาวิชาการภายใต้ชื่อ “การเมืองการปกครองไทย 2561”

** ข่าวประชาสัมพันธ์ **

 

     สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการภายใต้ชื่อ “การเมืองการปกครองไทย 2561 : บรรทัดฐานใหม่การปฏิรูปประชาธิปไตย” ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

       เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการและนักวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยให้กับสถาบันพระปกเกล้าได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการ

?ลงทะเบียนออนไลน์คลิก ! http://goo.gl/dgGfkH

หากท่านสนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โทร. 02-141-9609 (คุณวลัยพร) หรือ E-mail : walaiporn@kpi.ac.th โทรสาร 02-143-8177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน
และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce