Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เตรียมมาตรการลดผลกระทบ หลังอินโดนีเซียประกาศห้ามเข้าลำไย

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมผู้ค้าระหว่างประเทศ มาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากการที่กระทรวงเกษตรอิโดนีเซียได้ออกตารางการนำเข้าสินค้าพืชสวน ปี 2561 โดยกำหนดพืชสวนที่สามารถนำเข้าอินโดเนียเซียนั้น จะต้องไม่ตรงกับฤดูกาลผลไม้ของอินโดนีเซีย ซึ่งกำหนดให้ห้ามนำเข้าลำใยในเดือน ก.ค. – ส.ค. และตรงกับช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีลำใยเป็นจำนวนมากในตลาด โดยเบื้องต้นหารือกับอินโดนีเซียเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมาตรการเหล่านี้ และจะร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรไทย ทั้งในการแปรรูป จัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคลำใยต่อไป

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่า …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce