เตรียมมาตรการลดผลกระทบ หลังอินโดนีเซียประกาศห้ามเข้าลำไย

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมผู้ค้าระหว่างประเทศ มาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากการที่กระทรวงเกษตรอิโดนีเซียได้ออกตารางการนำเข้าสินค้าพืชสวน ปี 2561 โดยกำหนดพืชสวนที่สามารถนำเข้าอินโดเนียเซียนั้น จะต้องไม่ตรงกับฤดูกาลผลไม้ของอินโดนีเซีย ซึ่งกำหนดให้ห้ามนำเข้าลำใยในเดือน ก.ค. – ส.ค. และตรงกับช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีลำใยเป็นจำนวนมากในตลาด โดยเบื้องต้นหารือกับอินโดนีเซียเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมาตรการเหล่านี้ และจะร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรไทย ทั้งในการแปรรูป จัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคลำใยต่อไป

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce