Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เตรียมมาตรการลดผลกระทบ หลังอินโดนีเซียประกาศห้ามเข้าลำไย

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมผู้ค้าระหว่างประเทศ มาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากการที่กระทรวงเกษตรอิโดนีเซียได้ออกตารางการนำเข้าสินค้าพืชสวน ปี 2561 โดยกำหนดพืชสวนที่สามารถนำเข้าอินโดเนียเซียนั้น จะต้องไม่ตรงกับฤดูกาลผลไม้ของอินโดนีเซีย ซึ่งกำหนดให้ห้ามนำเข้าลำใยในเดือน ก.ค. – ส.ค. และตรงกับช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีลำใยเป็นจำนวนมากในตลาด โดยเบื้องต้นหารือกับอินโดนีเซียเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมาตรการเหล่านี้ และจะร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรไทย ทั้งในการแปรรูป จัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคลำใยต่อไป

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce