Chiang Mai Chamber of Commerce

เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัว 3.8-4.5% และส่งออกคาดโต 3.5-6.0%

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ สภาหอการค้าไทย กล่าวว่า กกร. ประเมิณเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัว 3.8-4.5% และส่งออกคาดโต 3.5-6.0%

อ่านรายละเอียดต่อได้ที่http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/788176

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce