YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 ในสัปดาห์ที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา กับการบรรยายในหัวข้อ “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ และการผลักดันแผนเศรษฐกิจเชียงใหม่ รวมถึง NEC” โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยการบรรยายในหัวข้อ “บริบทหอการค้าไทย และ YEC” คุณธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย และ คุณภัทร์ธนวัฒน์ ตุลยสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการ Connect Thailand ที่มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจบริบทของหอการค้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมต่อไป ณ ห้อง D405 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →