โครงการศูนย์ฝึกอบรมกำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะ

📢 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมใช้งาน HoloLens โครงการศูนย์ฝึกอบรมกำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะโดยใช้ Mixed Reality Simulation เพื่อรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ เพื่อเชื่อมโยง GMS 🚚🌐

พบกับการบรรยายและกิจกรรม Wokshop โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ✨

🚛 หัวข้อ“เหลียวหลังแลหน้าการขนส่งบนเส้นทาง R3A กับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ
เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”
โดย อ.ดร.สมรรถชัย แย้มสะอาด อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

🥽 Workshop “Mix Reality Simulation สำหรับการจำลองสถานการณ์ความจริงแบบสผม”
โดย ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

💻 หัวข้อ “การอบรมกำลังคนโลจิกติกส์อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
ผ่านระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์”
โดย อ.ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🗓 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 8.30-16.30 น.

📍 ณ ห้องนวรัตน์ 3 โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี❗️ https://forms.gle/B1GF5eaz1WgKCCG48
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 095-447-2547 (ชมพู่)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →