แถลงข่าวเศรษฐกิจ ภาคเหนือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน แถลงข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ภาคเหนือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน แถลงข่าวเศรษฐกิจ การเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท. สภน.) ณ อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ทั้งนี้ จากการรายงาน โดย นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการสรุปไว้ ดังนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2567 เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีและช่วงเทศกาลตรุษจีน และปีนี้หมอกควันมาช้า ทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวได้ต่อเนื่อง ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีทิศทางดีช่วยให้การบริโภคขยายตัวได้เล็กน้อย ด้านรายได้และผลผลิตเกษตรปรับลดลงจากเอลนีโญ อย่างไรก็ดี ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากหมวดเครื่องดื่มขยายตัว ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศ แต่หมวดอาหารลดลงตามวัตถุดิบจากภาคเกษตร การจ้างงานชะลอลงเล็กน้อย และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว

ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากไตรมาสก่อน จากราคาหมวดอาหารสดที่ปรับลดลงเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

โดย แนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2567 มีการคาดว่าเศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นเล็กน้อย ตามการท่องเที่ยวมีทิศทางทยอยปรับดีขึ้น ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นตามจำนวนเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รายได้เกษตรกรคาดว่าปรับดีขึ้นจากด้านราคาตามอุปสงค์ที่มีต่อเนื่อง ผลผลิตอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกคาดว่าปรับดีขึ้น ตามความต้องการของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของการบริโภคยังคงมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์หมอกควัน และค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องติดตาม ดังนี้ 1) สถานการณ์หมอกควัน 2) ผลผลิตเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ 3) การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →