ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธานกรรมการ YEC นายภาณุพงศ์ ใจรักษา กรรมการเลขาธิการ YEC ร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดย ในการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังเครือข่ายหอการค้าทุกภาคส่วน ตามแนวทาง Connect the dots ในการเชื่อมโยงความร่วมมือ การยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันและการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน Connect-Competitive-Sustainable ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณกว่า 350 ท่าน อีกทั้ง เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และทบทวนแผนงานเศรษฐกิจภาคเอกชนจากของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมรับรางวัล “รณรงค์เพิ่มสมาชิก” ประจำปี 2566 ซึ่งสูงสุดเป็นลำดับสาม ทั้งนี้ ตามที่ หอการค้าไทย ได้จัดให้มีการประกวดรางวัล “รณรงค์เพิ่มสมาชิก” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หอการค้าจังหวัดมีการขยายฐานหรือเพิ่มจำนวนสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับสมาชิกในแต่ละสาขาธุรกิจ ตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหอการค้า จังหวัดให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะประกาศผลและมอบรางวัลในการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค เป็นประจำทุกปี

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →