บรรยาย ภารกิจหอการค้าฯ แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่” ให้กับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ 124 ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน เนื่องในโอกาสมีกำหนดเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →