สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ ปี๋ใหม่เมือง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว “สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ ปี๋ใหม่เมือง”

วันที่ 19 เมษายน 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการ YEC ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว “สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ ปี๋ใหม่เมือง” โดยได้รับเกียรติจาก อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์,คุณดนัย เลียวสวัสดิพงศ์,ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์,ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ) และที่ปรึกษา กรรมการกิตติมาศักดิ์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องหอมุก ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวในเทศกาลปีใหม่เมืองของคนล้านนาให้ยั่งยืน และคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกัน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →