ประชุม กกร.จังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (นายกฤษฏิภาชย์ ทองคำคูณ,นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์,นายวรพรรธน์ ชุติมา) และนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อหารือและพิจารณาแผนงาน พร้อมติดตามดำเนินการของภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องจองคำ ชั้น 3 โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →