เข้าพบ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ เข้าพบ คุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือและเปลี่ยนแปลงความเห็นในประเด็นต่างๆ ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →