สัมมนาผลการวิจัยโครงการการพัฒนาต่อยอดการจัดงานเทศกาลประจำเมืองฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาผลการวิจัยจากโครงการ “การพัฒนาต่อยอดการจัดงานเทศกาลประจำเมืองสู่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 12 มกราคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมการประชุมสัมมนาผลการวิจัยจากโครงการ “การพัฒนาต่อยอดการจัดงานเทศกาลประจำเมืองสู่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

โดยจากการที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า “เทศกาลประจำเมือง” เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และคุณค่าของพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพสูงในการใช้งานเทศกาลประจำเมืองเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการวิจัยฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการต่อยอดงานเทศกาลประจำเมืองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง 2566 เมื่อวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้วิจัยได้มีการจัดทำ 5 โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาต่อยอดเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 1. Pokemon GO Yi-Peng 2. Yi-Peng Illumination 3. Yi-Peng Night Tour 4. Yi-Peng Product 5. Yi-Peng Communication อันเป็นผลจากการร่วมนำเสนอ และวางแผนต่อยอดเทศกาลยี่เป็งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืนและนำเทศกาลยี่เป็งไปสู่การเป็นเทศกาลระดับนานาชาติ จึงจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอผลวิจัย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การวางแนวทางการต่อยอดการจัดเทศกาลประจำเมืองของปี 2567 ต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →