ภาคเอกชนผนึกกำลัง 12 สถาบันอุดมศึกษา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 31 มกราคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าฯ และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่าง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดงาน เทศกาลที่หลากหลายภายใต้ร่มใหญ่คือ เชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City) ทั้งงานเทศกาลทางศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา ล้านนา งานสร้างสรรค์ร่วมสมัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานระดับนานาชาติ รวมถึงเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ณ ห้องจองคำ ชั้น 3 โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

โดยการตกลงร่วมกัน ระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา คือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเครือข่าย และภาคการศึกษา คือเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสืบสานล้านนา นักวิชาการอิสระ และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ “การฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่” “Chiang Mai Spirituality Revival” เชื่อมโยงราก (Roots) จากคลังจารึกและเอกสารโบราณ หอจดหมายเหตุของสถาบันการศึกษา มาสู่การคัดสรร (Curate) การเลือกเนื้อหา ทิศทาง แบบแผนประเพณี พิธีกรรม โดย Greater Chiang Mai Culture and Heritage Think Tank Project ไปสู่การสร้างสรรค์ (Create) การนำไปใช้ ต่อยอด สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เข้าถึงได้ ตามความเชี่ยวชาญ โดย ภาคเอกชน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชน งานเทศกาล ท่องเที่ยว และงานบริการของเมือง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทุกคนได้ประโยชน์ และเกิดการตระหนักรู้ เห็นถึงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นโดยพ่อครูแม่ครู มาสู่คนรุ่นใหม่ในวิถีร่วมสมัย ทำให้เชียงใหม่เดินต่อไปได้อย่างสง่างาม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →