พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ Digital Marketing”

วันที่ 18 มกราคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ Digital Marketing” ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้จัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ (Workshop) การทำการตลาดออนไลน์ฯ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →