ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.อากาศสะอาด

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเพื่ออากาศสะอาด และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมสนับสนุน ผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอากาศสะอาด

วันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการและเลขาธิการสภาลมหายใจภาคเหนือ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และนายภาณุพงศ์ ใจรักษา กรรมการเลขาธิการ YEC ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ…. และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมสนับสนุน ผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอากาศสะอาดให้เป็นรูปธรรมและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านสื่อออนไลน์

ด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ได้มีกำหนดลงพื้นที่ เพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยรับผิดชอบ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 รวมทั้ง นำข้อเสนอแนะและปัญหาต่าง ๆจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →