ต้อนรับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มกราคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ อาทิ ภาคเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →