หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

📣📣สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หลักสูตร

1.หลักสูตร “TFRS for NPAEs”

วิทยากรโดย : ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) จังหวัดเชียงใหม่

📍วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น.

สนใจสมัคร👉https://forms.gle/ZcjcdvyASExh5Eaj9

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในแผ่นพับที่แนบมานี้

2.หลักสูตร “เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล”

วิทยากรโดย : อาจารย์มงคล ขนาดนิด

ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) จังหวัดเชียงใหม่

📍วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 17.30 น.

สนใจสมัคร 👉https://forms.gle/UkDC2WUrAe9vPPUN8

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในแผ่นพับที่แนบมานี้

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →