ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหาร จัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า พื้นที่แม่แจ่ม และคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหา(PM 2.5) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหาร จัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อย่างครบวงจรและยั่งยืน (แก้ไขเพิ่มเติม) และคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในพื้นที่ปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →