ร่วมกิจกรรม “โครงการสภากาแฟ”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “โครงการสภากาแฟ”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมกิจกรรม “โครงการสภากาแฟ” ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →