ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเขียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 และกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านทางวีดิทัศน์ทางไกล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อกระตุ้น และสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย”รวมไทยต้านโกงทุกรูปแบบ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →