ประชุมแผนงาน “Chiang mai digital valley”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแผนงาน “Chiang mai digital valley”

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมประชุม หารือในแผนพัฒนาโปรไฟล์ เมืองเชียงใหม่ สู่เมืองจัดงานนานาชาติและพัฒนาบุคลากรเพื่อ ก้าวสู่ศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลไทย “Chiang mai digital valley” ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ “Chiang mai digital valley” จะทำการสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้เชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมดิจิทัลโนแมดของภูมิภาคอาเซียน ผ่านการจัดงานนานาชาติในอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะดึงดูดกลุ่ม ดิจิทัลโนแมด นักสร้างสรรค์ดิจิทัล นักลงทุน บริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัย ให้เป็นที่รู้จักและอยากเดินทางมายังเชียงใหม่มากขึ้น

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →