ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่)

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่) ที่จะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ต่อไป ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →