ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ภาคเหนือ)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครั้ง 2 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อเสนอประกอบการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการศึกษาและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ณ ห้องประชุม ราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →