ต้อนรับ ผอ.สนง. เศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง

ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ และนายสาธิน เชื้อเจ็ดตน รองประธานกรรมการ YEC ให้การต้อนรับ Mr. Parson LAM ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เนื่องโอกาสเข้าพบหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและร่วมหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทางการพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และฮ่องกง รวมถึงโอกาสของการลงทุนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ และนายสาธิน เชื้อเจ็ดตน รองประธานกรรมการ YEC ให้การต้อนรับ Mr. Parson LAM ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เนื่องโอกาสเข้าพบหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและร่วมหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทางการพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และฮ่องกง รวมถึงโอกาสของการลงทุนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ และนายสาธิน เชื้อเจ็ดตน รองประธานกรรมการ YEC ให้การต้อนรับ Mr. Parson LAM ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เนื่องโอกาสเข้าพบหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและร่วมหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทางการพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และฮ่องกง รวมถึงโอกาสของการลงทุนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ และนายสาธิน เชื้อเจ็ดตน รองประธานกรรมการ YEC ให้การต้อนรับ Mr. Parson LAM ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เนื่องโอกาสเข้าพบหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและร่วมหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทางการพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และฮ่องกง รวมถึงโอกาสของการลงทุนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ และนายสาธิน เชื้อเจ็ดตน รองประธานกรรมการ YEC ให้การต้อนรับ Mr. Parson LAM ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เนื่องโอกาสเข้าพบหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและร่วมหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทางการพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และฮ่องกง รวมถึงโอกาสของการลงทุนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →