“การขับเคลื่อน Local soft power สู่ตลาดโลก”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เสวนาหัวข้อ”การขับเคลื่อน Local soft power สู่ตลาดโลก”

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นวิทยากร เสวนาหัวข้อ”การขับเคลื่อน Local soft power สู่ตลาดโลก ผ่านการสร้างสรรค์และการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม” ภายในกิจกรรม Soft Power Connext at Chiang Mai Design Week 2023 ณ The Goodcery

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการ ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Startup Hub) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน รวมถึงก่อให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจและรองรับการเติบโตของ Startup ในพื้นที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงร่วมเป็นหน่วยงานพันธมิตรจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายในหัวข้อ Soft Power Connext at Chiang Mai Design Week 2023 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และอาหาร

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →