Open House “The Pantip Lifestyle Hub” Chiang Mai

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Open House “The Pantip Lifestyle Hub” Chiang Mai

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิก ร่วมกับคณะกรรมการ YEC หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Open House “The Pantip Lifestyle Hub”Chiang Mai ณ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง ยี่เปง แกรนด์ บอลรูม

เนื่องด้วย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทย ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาศูนย์การค้าชั้นแนวหน้าของไทย ได้จัดงาน Open House พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ (เชียงใหม่) อย่างเป็นทางการ ในการปรับภาพลักษณ์ และรูปแบบใหม่ของศูนย์การค้า ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งแผนพัฒนาโครงการใหม่ “ลานนาทีค”(Lannatique) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Destination) แห่งใหม่ของเชียงใหม่

ทั้งนี้ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ (เชียงใหม่) พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ล้านนา-ไลฟ์สไตล์ มอลล์’ เพื่อหลอมรวมศิลปวัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว สอดรับกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบัน และจุดที่เป็นหัวใจสำคัญของศูนย์การค้าฯ ในครั้งนี้ ก็คือ การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นแนวหน้าของไทยด้านอาหาร สุขภาพความงาม ความบันเทิง และการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →