EX-CHAM Mission 6 : ศาสตร์แห่งความสมดุลสู่สูตรความสำเร็จ ด้วยตำราบริหารคน เต้า เต๋อ จิง

EX-CHAM Mission 6 : ศาสตร์แห่งความสมดุลสู่สูตรความสำเร็จ ด้วยตำราบริหารคน เต้า เต๋อ จิง (Tao Te Ching – Philosophy of Balance and Human Management)

โปรแกรม EX-CHAM : The Signature of Unique Executive Program เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา กับหลักสูตรตำราบริหารคน เต้า เต๋อ จิง (Tao Te Ching – Philosophy of Balance and Human Management) ศาสตร์แห่งความสมดุลเป็นสูตรความสำเร็จ ในบรรดาหมื่นคัมภีร์ ที่มีคุณค่าแห่งปรัชญาจีนหลักคิดและคัมภีร์ที่เป็นอันดับหนึ่งตลอดกาลคือ ‘เต้าเต๋อจิง’ ซึ่งเป็นปรัชญาในเรื่องโลกและชีวิต โดย คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กูรู นักพัฒนา นักคิด ผู้มีบทบาทในการเป็น Mentor ผู้ที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันบุคลากรในประเทศ และ CEO & Co-founder บริษัท MFEC ผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →