โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ม นอร์ท-เชียงใหม่

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 1

ท่านจะเข้าใจจุดแข็งของตนเอง ประยุกต์ใช้ ICT กฏหมายแรงงาน การเงิน กลยุทธ์องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

และท้ายสุดท่านจะได้โครงการในการพัฒนางานของท่านให้มีประสิทธิภาพ

อบรม 8 สัปดาห์

เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

วิทยากรชั้นนำจากมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ

สมัครพร้อมจ่ายค่ามัดจำก่อน 25 ธันวาคม 2566 ราคา 22,000 บาท หลังจากนั้น 25,000 บาท

✅สามารถนำไปหักภาษีได้ 200%

สนใจสมัครที่ได้

https://forms.gle/UJ1X9BWxERfDde8L9

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →