แถลงข่าว “ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมกับคณะกรรมการ YEC ร่วมงานแถลงข่าว “ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566” ซึ่งจัดขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท. สภน.) ณ อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

จากการรายงาน โดย นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการสรุปไว้ ดังนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2566 เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน การท่องเที่ยวปรับดีขึ้น นักท่องเที่ยวขาวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่องแม้ต่ำกว่าคาด นักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นในหมวดอาหาร และชิ้นส่วนในโทรศัพท์มือถือและยานยนต์ด้านตลาดแรงานปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับรายได้เกษตรกรแม้ชะลอลงแต่ยังขยายตัวดีจากด้านราคาเป็นสำคัญ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคปรับดีขึ้น

ในส่วนของ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากไตรมาสก่อน จากหมวดอาหารสดและพลังงาน เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับลดลง ขณะที่หมวดพลังงานเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเบนชิน

โดย แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2566 คาดว่าอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยวของภาคเหนือ ทำให้แนวโน้มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นประกอบกับผลผลิตอุตสาหกรรมมีทิศทางขยายตัวตามความต้องการของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้ตลาดแรงงานปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากภาคเกษตรกรคาดว่าชะลอลงตามผลผลิตที่ลดลง รวมทั้งคำครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ยังเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการบริโภค

ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากเอลนีโญและความผันผวนของสภาพอากาศ การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ และสถานการณ์ความขัดแย้งของกลุ่มฮามาส-อิสราเอล รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →