แถลงข่าว “ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมกับคณะกรรมการ YEC ร่วมงานแถลงข่าว “ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566” ซึ่งจัดขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท. สภน.) ณ อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

จากการรายงาน โดย นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการสรุปไว้ ดังนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2566 เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน การท่องเที่ยวปรับดีขึ้น นักท่องเที่ยวขาวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่องแม้ต่ำกว่าคาด นักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นในหมวดอาหาร และชิ้นส่วนในโทรศัพท์มือถือและยานยนต์ด้านตลาดแรงานปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับรายได้เกษตรกรแม้ชะลอลงแต่ยังขยายตัวดีจากด้านราคาเป็นสำคัญ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคปรับดีขึ้น

ในส่วนของ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากไตรมาสก่อน จากหมวดอาหารสดและพลังงาน เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับลดลง ขณะที่หมวดพลังงานเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเบนชิน

โดย แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2566 คาดว่าอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยวของภาคเหนือ ทำให้แนวโน้มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นประกอบกับผลผลิตอุตสาหกรรมมีทิศทางขยายตัวตามความต้องการของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้ตลาดแรงงานปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากภาคเกษตรกรคาดว่าชะลอลงตามผลผลิตที่ลดลง รวมทั้งคำครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ยังเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการบริโภค

ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากเอลนีโญและความผันผวนของสภาพอากาศ การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ และสถานการณ์ความขัดแย้งของกลุ่มฮามาส-อิสราเอล รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →