เปิดตัวศูนย์ NEC CBEC Academy

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวศูนย์ NEC CBEC Academy

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ และนายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมกิจกรรมเปิดตัว NEC CBEC Academy ศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเหนือสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้ามพรมแดน (CBEC) เชื่อมโยงกับแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) สู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนไทย-ลาว-จีน ภายใต้โครงการการสร้างห่วงโซ่คุณค่าข้ามแดน “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ” กลุ่มธุรกิจ New S Curve โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม D206 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ โครงการการสร้างห่วงโซ่คุณค่าข้ามแดน “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ” กลุ่มธุรกิจ New S Curve โดยมีกิจกรรมวิจัยนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้กับอำเภอเชียงของ และสร้างต้นแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน โลจิสติกส์ด่วนและระบบห่วงโซ่เย็นอำเภอเชียงของ ดังนั้นเพื่อยกระดับกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนด้านการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน โครงการฯจึงได้จัดตั้งศูนย์ NEC CBEC Academy เพื่อการขับเคลื่อน NEC สู่ศูนย์กลาง CBEC อาเชียน-จีนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →