รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ นายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขึ้นเวที รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2566 ภายใต้งาน สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 (90 ปี หอการค้าไทย) ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” มาเป็นปีที่ 17 โดย หอการค้าไทย ได้จัดให้มีการประกวดรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แสดงความชื่นชมยินดีกับหอการค้าจังหวัดที่ได้ สร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด และหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัดได้นำเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นประจำทุกปี

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →