รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ นายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขึ้นเวที รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2566 ภายใต้งาน สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 (90 ปี หอการค้าไทย) ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” มาเป็นปีที่ 17 โดย หอการค้าไทย ได้จัดให้มีการประกวดรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แสดงความชื่นชมยินดีกับหอการค้าจังหวัดที่ได้ สร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด และหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัดได้นำเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นประจำทุกปี

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →