พิธีปิด โครงการ YEC รุ่นที่ 11

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC รุ่นที่ 11

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce) “YEC 2023” โดยมี นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับ และนายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC กล่าวรายงาน นอกจากนี้ หอการค้าฯ ได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร และกล่าวปิดการอบรม ณ ห้อง convention 3 Wintree City Resort Chiang Mai

ทั้งนี้ โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC 2023 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ซึ่งในปีนี้มาในแนวคิด “Smart Generation” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ (New Generation) ที่สืบทอดธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการบริหารงานให้ครอบคลุม การเตรียมความพร้อมต่อการก้าวไปสู่ความเป็นผู้บริหารที่ มีคุณภาพ มีการสร้างเครือข่าย และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน 40 ราย จากหลากหลายวิสาหกิจ โดยมีอายุระหว่าง 23 – 40 ปี โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →