ผู้ว่าราชการจังหวัด”สำเภาทอง”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ นายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน นายภาณุพงศ์ ใจรักษา กรรมการเลขาธิการ YEC และนางสาววราภัสร์ สุนทรศรินวิชญ กรรมการ YEC ร่วมในพิธีมอบรางวัล “สำเภาทอง” แด่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งาน สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 (90 ปี หอการค้าไทย) ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ

ตามที่ หอการค้าไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัล “สำเภาทอง” แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยหอการค้าจังหวัด ได้นำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และมีพิธีมอบรางวัลในการสัมมนา หอการค้าทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →