การแข่งขันกอล์ฟหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ “CCC Golf 2023”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด การแข่งขันกอล์ฟหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ “CCC Golf 2023” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและสนับสนุนการจัดงาน โดยมี นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการและประธานโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้าฯ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดการแข่งขัน ณ บริเวณล็อบบี้ คลับเฮ้าส์ สนามอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

ทั้งนี้ ด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของสมาชิก ในขณะเดียวกันต้องดำเนินนโยบายและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด และของประเทศโดยส่วนรวม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาองค์กร เพิ่มขีดความสามารถสมาชิกและผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกหอการค้าฯ ผู้บริหารจากภาครัฐ และภาคเอกชน อันก่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่วนรวมต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →