DINNER TALK FINDING YOUR NEXT PLAY 2024

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน DINNER TALK FINDING YOUR NEXT PLAY 2024

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ YEC ร่วมงาน DINNER TALK FINDING YOUR NEXT PLAY 2024 โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้อง ณ นิมมาน 1-3 โรงแรมยูนิมมานเชียงใหม่

โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน DINNER TALK FINDING YOUR NEXT PLAY 2024 ขึ้นเพื่อจัดหารายได้มอบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทศรีจันทร์โอสถ จำกัด เป็นวิทยากร โดยมี ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของเศรษฐกิจในอนาคตของจังหวัดเชียงใหม่ และกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับนักธุรกิจในการปรับตัว การทำธุรกิจของผู้ประกอบการให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงร้องเพลงประสานเสียง”ราชภัฏเชียงใหม่รำลึก” โดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล การแสดงนาฏยนิพนธ์ “กลิ่นกรุ่นละมุนกาแฟ” โดยนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์การแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาทิ ผลงานด้านศิลปะ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา ผลงานด้านการประกอบอาหาร ผลงานหัตถกรรมของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ผลงานด้านดนตรี และผลงานด้านการให้บริการ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประมูลผลงานของนักศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →