“อัฏฐสถาน ปราการ ดารา: คุณค่าและแนวทางการปกป้อง”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “อัฏฐสถาน ปราการ ดารา: คุณค่าและแนวทางการปกป้อง”

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้องศาลา โอลด์เชียงใหม่ (ศูนย์วัฒนธรรมฯ) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อดีตประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนข้อตกลงร่วมกันในการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ “อัฏฐสถาน ปราการ ดารา: คุณค่าและแนวทางการปกป้อง” ในหัวข้อ การปกปักรักษาคุณค่าเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินรายการ และนายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางบูรณาการในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่และนำองค์ความรู้ที่คันพบใหม่เกี่ยวกับ กำแพงเมือง ประตูเมือง รวมถึงศาสนสถาน 8 แห่งสำคัญของเมืองเชียงใหม่ อันเป็นตัวแทนอัจฉริยภาพและเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาในการสร้างเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้รับทราบ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในการวางแผนปกปักรักษามรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →