หอการค้า ต้อนรับคณะจาก NTUST

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ National Taiwan University of Science and Technology

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และนายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ คณะจาก National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) ทั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงาน พร้อมร่วมประชุมหารือและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น เกี่ยวกับโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือในอนาคต กับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce: YEC) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →